Struktura akcionářů

99% Akcionářem holdingu je GPF Trust, rodinný svěřenský fond se sídlem v Praze. Fond je veden pod IČ 118 32 274.
1% Akcionářem je společnost SiBET s.r.o. se sídlem v Žilině ( Slovenská republika) IČ 47608170